Vitaventus biedt individuele begeleiding in de thuissituatie voor mensen die vanwege een handicap of beperking in het dagelijkse leven belemmeringen ondervinden bij o.a.:
♦ het plannen en structureren van dagelijkse zaken
♦ het onderhouden van sociale contacten
♦ het nemen van besluiten ter bevordering van de eigen situatie
♦ communicatie met instellingen en organisaties (schriftelijk en mondeling)
♦ de financiële administratie
♦ het organiseren van een zinvolle dagbesteding
De begeleiding heeft tot doel de zelfredzaamheid te bevorderen, behouden of compenseren.
Voor mensen met een ziekte of beperking is het mogelijk bij de gemeente of het CIZ een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan te vragen. Voor meer informatie over het PGB verwijs ik u naar de website van uw gemeente, www.pgb.nl en www.ciz.nl. Indien gewenst, kan ik u ondersteunen bij de aanvraag.